Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Absens carens” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska

Weź bezzwrotną dotację w swoje ręce! Ponad 41 000 zł na założenie firmy!

Miło nam poinformować, iż od czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Eurowektor spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu pn. „Absens carens”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska, działanie RPDS.08.03.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 41 694,16 zł . Przyznamy aż 95 takich dotacji!!!

Wsparciem zostaną objęte osoby spełniające łącznie następujące warunki:

Zapraszamy do projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W szczególności preferowane będą osoby (po +5 dodatkowe punkty na etapie rekrutacji):

Do projektu zostanie zrekrutowanych 96 osób w tym 57 kobiety  i 38 mężczyzn. Co najmniej 39 uczestników projektu będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) obszary wiejskie.

Wsparcie:

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
W dniach od 25.08.2021 do 19.09.2021  - czekamy na Twoje zgłoszenie!

Szczegóły:  zadzwoń:  500 520 027.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

WAŻNE – GRUPY WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA !!!
Wsparcie nie jest udzielane osobom, które m.in.:

UWAGA!

Do projektu nie mogą być rekrutowane osoby, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS. Uczestnik składa Oświadczenie na etapie rekrutacji w tym zakresie.

 

Projekt „Absens carens” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa

 

Z poważaniem 

Marzena Okińczyc
Koordynator projektu
--------------------------------------------
Stowarzyszenie Euro-Concret
ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław, II piętro oficyna
tel. + 48 500 520 027
www.euro-concret.pl
facebook.com/euroconcret
instagram.com/euro_concret

Wersja XML