Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.

PDFProtokół postępowania Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 8127 w Zawoni.pdf

DOCZał. nr 1 Formularz ofertowy.doc
PDFZał. nr 2 wzór umowy .pdf
7ZZał. nr 3 projekt robót geologicznych.7z
7ZZał. nr 4 projekt budowlany obudowy studni wraz z niezbędną armaturą.7z
PDFZał. nr 5 specyfikacje techniczne.pdf
7ZZał. nr 6 przedmiar robót.7z
PDFZapytanie ofertowe Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81_27 w Zawoni.pdf
 

Wersja XML