Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne nowe nawierzchnie asfaltowe w Gminie Zawonia!

Już niebawem ruszy realizacja inwestycji drogowej pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowościach: Prawocice i Zawonia – dojazdowej do gruntów rolnych”.

W dniu 23 września br. zawarta została umowa z firmą Gembiak – Mikstacki s.j. z  Krotoszyna. Wykonawca ma na jej realizację 3 miesiące. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w Prawocicach przebudowy odcinka drogi gminnej o łącznej długości 140 m i powierzchni 535 m2. Wykonane zostaną także m.in. roboty ziemne wraz z utwardzeniem poboczy oraz zamontowane zostaną pionowe znaki drogowe w ilości 2 szt. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 568.799,61 zł. Na ww. inwestycję uzyskano dofinansowanie w kwocie 27.300,00 zł z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W przypadku ul. Wrzosowej w Zawoni przewiduje się wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o łącznej długości 203 m i powierzchni 710 m2. Wykonane zostaną także m.in. roboty ziemne, ułożony zostanie georuszt trójosiowy oraz utwardzone będą pobocza i zamontowane pionowe znaki drogowe w ilości 3 szt. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 431.830,56 zł.

Nowe nawierzchnie wpłyną pozytywnie nie tylko na komfort jazdy kierowców, ale zwiększy się także bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Nowe drogi upiększają również nasze miejscowości i podnoszą atrakcyjność wsi. Dlatego rok rocznie zabezpieczane są środki w budżecie gminy na ten cel. Do zmotoryzowanych apelujemy o zapinanie pasów i dbanie o siebie i innych uczestników ruchu. Niech rozwaga i dobry refleks towarzyszą Wam w trakcie jazdy. Bo bezpieczeństwo zapewniają nie tylko komfortowe i dobrze wykonane drogi, ale przede wszystkim rozważni i mądrzy kierowcy.
Życzymy szerokiej drogi!

Prawocice:
Droga do remontu w Prawocicach Droga do remontu w Prawocicach Droga do remontu w Prawocicach

Zawonia, ul. Wrzosowa
Droga do remontu Zawonia ul. Wrzosowa Droga do remontu Zawonia ul. Wrzosowa Droga do remontu Zawonia ul. Wrzosowa

Wersja XML