Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Pracownika Socjalnego - 21 listopada

Na Plakacie widnieją napisy: Dzień Pracownika Socjalnego. W tym wyjątkowym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania wszystkim pracownikom socjalnym, a w szczególności pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni. Zawód Pracownika Socjalnego wymaga nieustającej cierpliwości i wyrozumiałości oraz daje nadzieję na lepsze jutro wszystkim tym, którzy Waszej pomocy potrzebują. Dziękujmy za odpowiedzialne podejście, wysiłek, poświęcenie i zaangażowanie. Życzymy Państwu wiele siły, wytrwałości w radzeniu sobie z trudnościami, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Gmina Zawonia. W prawym dolnym roku i lewym górnym rogu widać kwiaty.

Wersja XML