Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
333463473832515352543319633234380083751731894000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 23752
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 15291
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 14289
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 13516
 5. Woda
  Wyświetleń: 12548
 6. Podatki
  Wyświetleń: 10523
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 10023
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 9549
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 9290
 10. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 9181
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 8882
 12. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 8545
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 8379
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 8375
 15. Zwierzęta
  Wyświetleń: 8312
 16. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 8017
 17. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 7999
 18. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 7812
 19. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7666
 20. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 7568
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 7515
 22. Inne
  Wyświetleń: 7352
 23. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 7277
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 7133
 25. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 7038
 26. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 6888
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 6866
 28. Przetargi
  Wyświetleń: 6806
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 6709
 30. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 6655
 31. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 6160
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 6133
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 6122
 34. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5888
 35. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 5865
 36. Sprzedaż
  Wyświetleń: 5846
 37. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5467
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 5412
 39. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 5289
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5263
 41. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5236
 42. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 5104
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5077
 44. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4955
 45. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 4891
 46. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 4762
 47. Petycje
  Wyświetleń: 4664
 48. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 4537
 49. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 4513
 50. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4383
 51. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 4327
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4318
 53. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4211
 54. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4172
 55. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 4054
 56. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 4046
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 4029
 58. Rok 2021
  Wyświetleń: 4018
 59. Rejestry umów
  Wyświetleń: 4002
 60. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 3655
 61. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 3610
 62. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 3610
 63. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3560
 64. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 3512
 65. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 3461
 66. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 3460
 67. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 3446
 68. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3445
 69. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3442
 70. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 3399
 71. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3381
 72. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3379
 73. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 3258
 74. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 3246
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3223
 76. Budżet
  Wyświetleń: 3166
 77. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 3163
 78. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 3143
 79. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 3038
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3034
 81. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 2952
 82. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 2902
 83. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2898
 84. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2862
 85. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 2780
 86. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 2610
 87. Dzierżawy
  Wyświetleń: 2590
 88. Rok 2020
  Wyświetleń: 2472
 89. 1
  Wyświetleń: 2422
 90. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2374
 91. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2364
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2287
 93. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2287
 94. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2278
 95. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2170
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1942
 97. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1858
 98. Rok 2021
  Wyświetleń: 1780
 99. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1777
 100. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1769
 101. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1692
 102. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1636
 103. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 1622
 104. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1611
 105. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1594
 106. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1584
 107. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1472
 108. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1431
 109. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1431
 110. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1377
 111. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 1273
 112. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 1256
 113. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1229
 114. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1154
 115. Rok 2022
  Wyświetleń: 1148
 116. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 1124
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1120
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 1081
 119. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 1048
 120. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1046
 121. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 977
 122. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 976
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 829
 124. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 829
 125. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 671
 126. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 662
 127. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 628
 128. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 611
 129. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 581
 130. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 556
 131. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 530
 132. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 453
 133. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 309
 134. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 306
 135. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 298
 136. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 254
 137. Rok 2022
  Wyświetleń: 227
 138. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 108
 139. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 60