Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
33346347383251535254198260000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 18839
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 12438
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10751
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 10049
 5. Woda
  Wyświetleń: 9157
 6. Podatki
  Wyświetleń: 7596
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 7581
 8. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 7457
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 7324
 10. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 7313
 11. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 6745
 12. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 6307
 13. Zwierzęta
  Wyświetleń: 6241
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 6185
 15. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 6165
 16. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 6068
 17. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 6058
 18. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 5786
 19. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 5688
 20. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 5683
 21. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 5659
 22. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5443
 23. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 5286
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 5267
 25. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 5247
 26. Inne
  Wyświetleń: 5231
 27. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 5111
 28. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 5047
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 5037
 30. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 4921
 31. Przetargi
  Wyświetleń: 4859
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 4593
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 4427
 34. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 4415
 35. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4193
 36. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 4114
 37. Sprzedaż
  Wyświetleń: 4110
 38. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 4017
 39. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3994
 40. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3878
 41. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3870
 42. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 3637
 43. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 3606
 44. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 3603
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3540
 46. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3318
 47. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 3191
 48. Petycje
  Wyświetleń: 3124
 49. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3088
 50. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3062
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 2963
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2915
 53. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2906
 54. Rejestry umów
  Wyświetleń: 2873
 55. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 2828
 56. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2811
 57. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2801
 58. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 2759
 59. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2753
 60. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2741
 61. Rok 2021
  Wyświetleń: 2724
 62. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 2718
 63. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 2682
 64. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 2629
 65. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2617
 66. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 2605
 67. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 2542
 68. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2503
 69. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2485
 70. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2464
 71. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2463
 72. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 2459
 73. Budżet
  Wyświetleń: 2430
 74. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2357
 75. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 2352
 76. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 2318
 77. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 2311
 78. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2302
 79. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2284
 80. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 2275
 81. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2261
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2183
 83. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 2163
 84. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2151
 85. Dzierżawy
  Wyświetleń: 2014
 86. Rok 2020
  Wyświetleń: 1903
 87. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1880
 88. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1862
 89. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1819
 90. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 1801
 91. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1772
 92. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1708
 93. 1
  Wyświetleń: 1695
 94. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 1678
 95. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1578
 96. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1489
 97. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1482
 98. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1324
 99. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 1298
 100. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1289
 101. Rok 2021
  Wyświetleń: 1263
 102. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1205
 103. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1201
 104. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1197
 105. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1183
 106. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 1181
 107. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1150
 108. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1023
 109. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 947
 110. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 937
 111. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 924
 112. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 911
 113. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 862
 114. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 852
 115. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 845
 116. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 748
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 671
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 647
 119. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 568
 120. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 540
 121. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 529
 122. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 509
 123. Rok 2022
  Wyświetleń: 441
 124. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 303
 125. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 247
 126. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 202
 127. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 197
 128. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 174
 129. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 141
 130. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 139
Wersja XML