Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2611000000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
333463473832515352543319633234380083751737986411342847438638
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 27533
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 18375
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 16622
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16526
 5. Woda
  Wyświetleń: 14803
 6. Podatki
  Wyświetleń: 12498
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 12265
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 11691
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 11050
 10. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 10651
 11. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 10551
 12. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 10502
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 10370
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 10310
 15. Zwierzęta
  Wyświetleń: 9905
 16. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 9771
 17. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 9723
 18. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9642
 19. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 9556
 20. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 9530
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9356
 22. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 9103
 23. Inne
  Wyświetleń: 9017
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 9000
 25. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 8924
 26. Przetargi
  Wyświetleń: 8489
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 8463
 28. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 8191
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 8111
 30. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 7820
 31. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 7541
 32. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7522
 33. Sprzedaż
  Wyświetleń: 7512
 34. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 7442
 35. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 7208
 36. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 7167
 37. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 6909
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 6759
 39. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6740
 40. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 6660
 41. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6572
 42. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6536
 43. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6495
 44. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6459
 45. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 6394
 46. Petycje
  Wyświetleń: 6074
 47. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 5890
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5748
 49. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5656
 50. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 5656
 51. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 5501
 52. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 5500
 53. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5485
 54. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 5296
 55. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 5203
 56. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 5100
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 5065
 58. Rejestry umów
  Wyświetleń: 5020
 59. Rok 2021
  Wyświetleń: 4866
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4846
 61. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 4627
 62. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 4618
 63. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 4498
 64. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4430
 65. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 4429
 66. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 4398
 67. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4388
 68. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4375
 69. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 4355
 70. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4330
 71. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 4211
 72. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 4187
 73. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 4179
 74. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 4141
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4137
 76. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 4087
 77. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3904
 78. Budżet
  Wyświetleń: 3761
 79. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 3723
 80. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 3707
 81. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 3639
 82. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 3592
 83. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 3534
 84. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 3486
 85. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3403
 86. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 3361
 87. Dzierżawy
  Wyświetleń: 3128
 88. Sprawozdania
  Wyświetleń: 2924
 89. Rok 2020
  Wyświetleń: 2919
 90. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2877
 91. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2758
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2734
 93. 1
  Wyświetleń: 2632
 94. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2616
 95. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2522
 96. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2262
 97. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2251
 98. Rok 2021
  Wyświetleń: 2199
 99. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2157
 100. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2122
 101. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 2106
 102. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2084
 103. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1964
 104. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 1924
 105. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 1880
 106. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 1879
 107. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1869
 108. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 1819
 109. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1802
 110. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 1744
 111. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 1726
 112. Rok 2022
  Wyświetleń: 1650
 113. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1632
 114. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1564
 115. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 1549
 116. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1541
 117. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 1520
 118. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1517
 119. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 1511
 120. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1428
 121. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1388
 122. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1374
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1257
 124. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1122
 125. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 1120
 126. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1088
 127. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1073
 128. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1026
 129. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 997
 130. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 991
 131. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 917
 132. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 830
 133. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 707
 134. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 692
 135. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 690
 136. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 661
 137. Rok 2022
  Wyświetleń: 607
 138. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 581
 139. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 457
 140. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - inspektor do spraw oświetlenia i inwestycji
  Wyświetleń: 286
 141. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023
  Wyświetleń: 197
 142. 2023
  Wyświetleń: 65
 143. Rok 2023
  Wyświetleń: 49
 144. Rok 2023
  Wyświetleń: 49
 145. Plany postępowań w 2023 r.
  Wyświetleń: 43