Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1955000000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 14196
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 9903
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8175
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 7036
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 6151
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 5586
 7. Woda
  Wyświetleń: 5363
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 5294
 9. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 5202
 10. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4944
 11. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4647
 12. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 4602
 13. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 4386
 14. Zwierzęta
  Wyświetleń: 4375
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4324
 16. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4298
 17. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 4295
 18. Podatki
  Wyświetleń: 4280
 19. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 4055
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 4004
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 3972
 22. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3808
 23. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 3707
 24. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3672
 25. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3668
 26. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 3586
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3462
 28. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 3318
 29. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 3266
 30. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 3201
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 3201
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 3134
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 3132
 34. Inne
  Wyświetleń: 3118
 35. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2971
 36. Przetargi
  Wyświetleń: 2901
 37. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2852
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2747
 39. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2690
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2683
 41. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 2520
 42. Sprzedaż
  Wyświetleń: 2444
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 2249
 44. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2138
 45. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 2086
 46. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2084
 47. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2048
 48. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2000
 49. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1995
 50. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1995
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1973
 52. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1953
 53. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1923
 54. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1839
 55. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1836
 56. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1835
 57. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1818
 58. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1807
 59. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1786
 60. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1752
 61. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1733
 62. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1729
 63. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1718
 64. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1685
 65. Budżet
  Wyświetleń: 1677
 66. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1670
 67. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1661
 68. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1642
 69. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1616
 70. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1583
 71. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1583
 72. Petycje
  Wyświetleń: 1562
 73. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1556
 74. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1535
 75. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1532
 76. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1530
 77. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1502
 78. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 1494
 79. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1490
 80. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1483
 81. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1469
 82. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 1469
 83. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1467
 84. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1465
 85. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1449
 86. Rok 2021
  Wyświetleń: 1443
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1349
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1333
 89. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1247
 90. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1247
 91. Rok 2020
  Wyświetleń: 1226
 92. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1173
 93. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 1130
 94. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1088
 95. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 938
 96. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 936
 97. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 930
 98. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 924
 99. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 908
 100. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 907
 101. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 868
 102. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 841
 103. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 838
 104. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 814
 105. 1
  Wyświetleń: 795
 106. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 739
 107. Rok 2021
  Wyświetleń: 630
 108. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 628
 109. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 625
 110. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 622
 111. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 594
 112. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 504
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 471
 114. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 461
 115. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 418
 116. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 292
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 260
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 224
 119. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 158
Wersja XML