Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1689100000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169101296119988166774772817394119821997616411157842524720933
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000061962763989526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 13939
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 9862
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8101
 4. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 7007
 5. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 6124
 6. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 5526
 7. Woda
  Wyświetleń: 5315
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 5248
 9. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 5146
 10. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 4899
 11. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4610
 12. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 4578
 13. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 4349
 14. Zwierzęta
  Wyświetleń: 4344
 15. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 4285
 16. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 4257
 17. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4253
 18. Podatki
  Wyświetleń: 4241
 19. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 4005
 20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3965
 21. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 3947
 22. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 3774
 23. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 3683
 24. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3644
 25. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 3638
 26. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 3555
 27. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 3431
 28. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 3299
 29. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 3240
 30. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 3183
 31. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 3183
 32. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 3112
 33. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 3099
 34. Inne
  Wyświetleń: 3089
 35. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2956
 36. Przetargi
  Wyświetleń: 2884
 37. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 2847
 38. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2706
 39. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2668
 40. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2662
 41. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 2495
 42. Sprzedaż
  Wyświetleń: 2415
 43. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 2222
 44. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2115
 45. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 2078
 46. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 2078
 47. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 2034
 48. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1976
 49. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 1974
 50. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1971
 51. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 1955
 52. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1949
 53. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 1907
 54. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 1821
 55. Rejestry umów
  Wyświetleń: 1816
 56. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1803
 57. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1793
 58. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 1783
 59. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 1771
 60. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 1731
 61. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1712
 62. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 1711
 63. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1705
 64. Budżet
  Wyświetleń: 1658
 65. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1656
 66. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1649
 67. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1635
 68. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1625
 69. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1602
 70. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 1567
 71. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1563
 72. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 1551
 73. Petycje
  Wyświetleń: 1542
 74. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 1527
 75. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 1511
 76. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1502
 77. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1480
 78. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 1477
 79. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1477
 80. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1464
 81. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 1460
 82. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 1451
 83. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1447
 84. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 1442
 85. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1435
 86. Rok 2021
  Wyświetleń: 1432
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1329
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1316
 89. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1241
 90. Rok 2020
  Wyświetleń: 1223
 91. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1217
 92. Sprawozdania
  Wyświetleń: 1155
 93. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 1122
 94. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 1085
 95. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 935
 96. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 933
 97. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 929
 98. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 920
 99. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 903
 100. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 895
 101. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 864
 102. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 841
 103. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 836
 104. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 811
 105. 1
  Wyświetleń: 781
 106. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 722
 107. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 626
 108. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 623
 109. Rok 2021
  Wyświetleń: 621
 110. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 595
 111. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 591
 112. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 499
 113. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 466
 114. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 457
 115. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 415
 116. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 285
 117. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 252
 118. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 221
 119. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 157
Wersja XML