Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 28502Luty: 33147Marzec: 35646Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2022
Styczeń: 33346Luty: 34738Marzec: 32515Kwiecień: 35254Maj: 33196Czerwiec: 33234
Lipiec: 38008Sierpień: 37517Wrzesień: 37986Październik: 41134Listopad: 28474Grudzień: 38638
Rok 2021
Styczeń: 16910Luty: 12961Marzec: 19988Kwiecień: 16677Maj: 47728Czerwiec: 17394
Lipiec: 11982Sierpień: 19976Wrzesień: 16411Październik: 15784Listopad: 25247Grudzień: 20933
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 61Październik: 9627Listopad: 6398Grudzień: 9526
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 29604
 2. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 19802
 3. Regulamin organizacyjny i organizacja urzędu
  Wyświetleń: 18168
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 17941
 5. Woda
  Wyświetleń: 15979
 6. Podatki
  Wyświetleń: 13544
 7. Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego
  Wyświetleń: 13417
 8. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 12707
 9. Plany miejscowe i studium gminy
  Wyświetleń: 11938
 10. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 11574
 11. Drogi gminne, zjazdy
  Wyświetleń: 11503
 12. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - wniosek
  Wyświetleń: 11259
 13. Programy, strategie rozwoju, plany
  Wyświetleń: 11258
 14. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 11237
 15. Ogłoszenia o konkursach
  Wyświetleń: 10720
 16. Zwierzęta
  Wyświetleń: 10684
 17. Podjęte uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 10633
 18. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 10547
 19. Przetargi w 2020 r.
  Wyświetleń: 10541
 20. Usunięcia drzew i krzewów
  Wyświetleń: 10328
 21. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 10226
 22. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 10086
 23. Informacje o gospodarstwie rolnym
  Wyświetleń: 9887
 24. Zawiadomienia o sesjach i komisjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 9861
 25. Inne
  Wyświetleń: 9809
 26. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 9781
 27. Przetargi
  Wyświetleń: 9295
 28. Ogłoszenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 9187
 29. Sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 8797
 30. Numery porządkowe
  Wyświetleń: 8384
 31. Dane kontaktowe i godziny urzędowania
  Wyświetleń: 8298
 32. Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia
  Wyświetleń: 8288
 33. Sprzedaż
  Wyświetleń: 8254
 34. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 8108
 35. Oferty w trybie uproszczonym art. 19 a
  Wyświetleń: 7754
 36. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 7687
 37. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 7682
 38. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 7381
 39. Przyjęte protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 7368
 40. Projekty uchwał Rady Gminy
  Wyświetleń: 7352
 41. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7223
 42. Uchwały Rady Gminy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 7175
 43. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7164
 44. Deklaracja dotycząca azbestu
  Wyświetleń: 7145
 45. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 7122
 46. Petycje
  Wyświetleń: 6717
 47. Statut Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 6535
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6390
 49. Projekty protokołów z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6309
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6301
 51. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6123
 52. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 6115
 53. Studium - wyłożenie 2020 r.
  Wyświetleń: 5917
 54. Skład, funkcje, kontakt, dyżury Rady Gminy
  Wyświetleń: 5815
 55. Dzierżawy w 2021 roku
  Wyświetleń: 5646
 56. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 5582
 57. Zapytania ofertowe w 2020 r.
  Wyświetleń: 5578
 58. Rejestry umów
  Wyświetleń: 5503
 59. Rok 2021
  Wyświetleń: 5306
 60. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5094
 61. Harmonogram polowań
  Wyświetleń: 5089
 62. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Swobodna i Wiosenna wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 5065
 63. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 4973
 64. Raporty o stanie Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 4918
 65. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4890
 66. Remont rowu odwadniającego w pasie drogi gminnej, - dz. nr 149 w Sędzicach
  Wyświetleń: 4868
 67. Zawiadomienia/ Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4847
 68. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 4807
 69. Zastępca Wójta Gminy. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4787
 70. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4755
 71. Rada Gminy: plany pracy, harmonogramy
  Wyświetleń: 4622
 72. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4594
 73. Kontrole zewnętrzne urzędu
  Wyświetleń: 4580
 74. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 4561
 75. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina Zawonia
  Wyświetleń: 4556
 76. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 4538
 77. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4304
 78. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie
  Wyświetleń: 4032
 79. Budżet
  Wyświetleń: 4025
 80. Studium - wyłożenie 2021 r.
  Wyświetleń: 4021
 81. Plan miejscowy
  Wyświetleń: 4004
 82. Plany postępowań w 2021 r.
  Wyświetleń: 3985
 83. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
  Wyświetleń: 3815
 84. Transmisje obrad Rady Gminy
  Wyświetleń: 3701
 85. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3647
 86. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 3624
 87. Dzierżawy
  Wyświetleń: 3351
 88. Sprawozdania
  Wyświetleń: 3184
 89. Rok 2020
  Wyświetleń: 3131
 90. Zakup i dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 3124
 91. Projekt Studium 2021 do wglądu dla mieszkańców gminy Zawonia
  Wyświetleń: 2974
 92. Imienne wykazy głosowań na sesjach Rady Gminy
  Wyświetleń: 2941
 93. Ogłoszenie Wójt Gminy Zawonia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni
  Wyświetleń: 2848
 94. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni
  Wyświetleń: 2727
 95. 1
  Wyświetleń: 2723
 96. Rok 2021
  Wyświetleń: 2513
 97. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2503
 98. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021
  Wyświetleń: 2479
 99. INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2307
 100. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2021
  Wyświetleń: 2303
 101. Nagrania z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2293
 102. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2210
 103. Sprawozdania z konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2172
 104. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości i rozliczeń pieniężnych
  Wyświetleń: 2105
 105. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul. Radosna, Tarnowiec, Głuchów Dolny, Radłów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  Wyświetleń: 2064
 106. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni ul. Trzebnicka 11, 55 – 106 Zawonia
  Wyświetleń: 2045
 107. Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2021 ”
  Wyświetleń: 2024
 108. Dzierżawy w 2022 roku
  Wyświetleń: 2020
 109. Rachunek bankowy
  Wyświetleń: 2002
 110. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Remont elewacji budynku mieszkalnego z częścią usługową w miejscowości Pęciszów nr 10”
  Wyświetleń: 1963
 111. Zapytanie ofertowe na „Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego na terenie działki nr 81/27 w Zawoni”.
  Wyświetleń: 1945
 112. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1907
 113. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1876
 114. Rok 2022
  Wyświetleń: 1842
 115. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: „ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022
  Wyświetleń: 1763
 116. Plany postępowań w 2022 r.
  Wyświetleń: 1749
 117. Ogłoszenia mieszkańców dot. działek na sprzedaż
  Wyświetleń: 1748
 118. Ogłoszenie ws. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1747
 119. Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 1724
 120. Punkty zbierania odpadów folii, sznurków oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów
  Wyświetleń: 1701
 121. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1520
 122. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1477
 123. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1412
 124. Plany miejscowe - przystąpienia
  Wyświetleń: 1379
 125. Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1327
 126. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia: młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1286
 127. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1250
 128. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 1232
 129. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1192
 130. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - kierownik Referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1165
 131. Koszenie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022
  Wyświetleń: 1101
 132. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - referent do spraw księgowości budżetowej i płac
  Wyświetleń: 935
 133. Roboty remontowe polegające na profilowaniu podłużnym, poprzecznym, niwelacji równiarką drogową dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dostawie kruszywa granitowego w roku 2022
  Wyświetleń: 907
 134. Wykazy z 2022 roku
  Wyświetleń: 897
 135. Wykazy z 2020 roku
  Wyświetleń: 893
 136. Wykazy z 2021 roku
  Wyświetleń: 867
 137. Kluby Radnych Rady Gminy Zawonia
  Wyświetleń: 817
 138. Rok 2022
  Wyświetleń: 804
 139. Poprawa efektywności energetycznej budynków
  Wyświetleń: 614
 140. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - inspektor do spraw oświetlenia i inwestycji
  Wyświetleń: 434
 141. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 351
 142. Ogłoszenie Wójta Gminy Zawonia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawonia - podinspektor do spraw promocji i spraw społecznych
  Wyświetleń: 349
 143. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023
  Wyświetleń: 349
 144. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 273
 145. Plany postępowań w 2023 r.
  Wyświetleń: 214
 146. 2023
  Wyświetleń: 207
 147. Rok 2023
  Wyświetleń: 161
 148. Rok 2023
  Wyświetleń: 159
 149. Wykazy z 2023 roku
  Wyświetleń: 115