Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Gminy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Aneta Jasińska-Madra Przewodnicząca
2. Joanna Kaleńczuk Wiceprzewodnicząca
3. Katarzyna Grech Członek
4. Wanda Fabianowicz-Niwa Członek
5. Jarosław Jerdonek Członek
6. Robert Radota Członek
7. Czesław Warzecha Członek


Komisja Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu:

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Marek Michałowski Przewodniczący
2. Jolanta Wojtala Wiceprzewodnicząca
3. Katarzyna Grech Członek
4. Izabella Grzelak Członek
5. Monika Jasik Członek
6. Grażyna Ogrodowicz-Nitka Członek


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Krzysztof Onyśko Przewodniczący
2. Monika Jasik Wiceprzewodnicząca
3. Jan Ciosk Członek
4. Izabella Grzelak Członek
5. Jarosław Jerdonek Członek
6. Marek Michałowski Członek
7. Roberta Radota Członek
8. Czesław Warzecha Członek
9. Jolanta Wojtala Członek


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych:

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Izabella Grzelak Przewodnicząca
2. Zdzisław Marszałek Wiceprzewodniczący
3. Wanda Fabianowicz-Niwa Członek
4. Katarzyna Grech Członek
5. Aneta Jasińska-Madra Członek
6. Joanna Kaleńczuk Członek
7. Grażyna Ogrodowicz-Nitka Członek
8. Czesław Warzecha Członek


Komisja Rewizyjna:

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. Robert Radota Przewodniczący
2. Wanda Fabianowicz-Niwa Wiceprzewodnicząca
3. Katarzyna Grech Członek
4. Aneta Jasińska-Madra Członek
5. Joanna Kaleńczuk Członek
6. Zdzisław Marszałek Członek
7. Krzysztof Onyśko Członek

PDFKomisje Rady Gminy 2019-2023.pdf (114,78KB)
 

Wersja XML