Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2022 roku

Uprzejmie  informujemy, że Gmina Zawonia  planuje złożyć  wniosek o uzyskanie środków w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „System- Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  Mieszkańcy, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich obiektów, zobowiązani są do złożenia odpowiedniej  deklaracji, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia  28 lutego 2022 roku.

W oparciu o zebrane zgłoszenia właścicieli nieruchomości, Gmina Zawonia złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na ten cel.

DOCXDeklaracja azbest.docx (21,50KB)
PDFDeklaracja azbest.pdf (303,74KB)
 

Wersja XML