Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2022

PDFProtokół remont cząstkowy 2022.pdf 


PDFZapytanie ofertowe remonty cząstkowe 2022.pdf
PDFWzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 1 Fomularz oferty.pdf
PDFZałącznik nr 1.1 Formularz cenowy.pdf
PDFZałącznik nr 2 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf
 

Wersja XML