Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy Nr GPI.6845.W.1.2022

Wójt Gminy Zawonia informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości Nr GPI.6845.W.1.2022 z dnia 25.04.2022 r., obejmujący nieruchomość  przeznaczoną do dzierżawy  przez dotychczasowego dzierżawcę, na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej (kolejnej umowy): nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 81/27 o pow. 2,4614 ha w obrębie wsi Zawonia, przeznaczona na cele rolnicze.

Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka nr 11 – pokój nr 8  lub telefonicznie – tel. (71) 312-81-82 wew. 60.

Wersja XML