Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia”

Podczas ostatniej XXXVII Sesji Rady Gminy Zawonia, 29 kwietnia br. podjęta została Uchwała Nr XXXVII/248/2022 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Zawonia”. Tytuł ten otrzymał zmarły w lutym br. Pan Jerzy Plak.

Druhna Agnieszka Wersta wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia Grażyną Ogrodowicz-Nitką przekazały na ręce jego żony Pani Teresy – Akt nadania ww. tytułu. Pani Teresie towarzyszyła rodzina, przyjaciele oraz ochotnicy z OSP Złotów. Warto wspomnieć, że Pan Jerzy przez całe swoje życie aktywnie uczestniczył w życiu społecznym Złotowa. W wieku 21 lat wstąpił do OSP w Złotowie, które współtworzył jego ojciec. W 1986 r. został on wybrany na prezesa w jednostce OSP Złotów i przez 30 lat sprawując tę funkcję, przyczynił  się do rozwoju powyższej jednostki. Druh Jerzy był zawsze pomocny i uczynny dla mieszkańców. Służył radą i wsparciem. Szanowano jego zdanie, a wszelkie proponowane przez niego inicjatywy były społecznie akceptowane i zyskiwały wielu zwolenników i naśladowców.

Magia jego działania czyniła go człowiekiem niezwykłym.

Wręczenie aktu nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zawonia"

Obecni podczas Sesji Rady Gminy Zawonia w dniu 29 kwietnia br.

Dyplom "Akt nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zawonia"

Wersja XML