Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie półkolonii „Słoneczne wakacje 2022”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie półkolonii „Słoneczne wakacje 2022”

W dniu 9 maja 2022 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i prowadzenie półkolonii „Słoneczne wakacje 2022”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 11 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do dnia 18 maja 2022 r.:

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego UKS OLIMPIJCZYK Czeszów pn. Organizacja i prowadzenie półkolonii Słoneczne wakacje 2022.pdf (292,24KB) 

 • Rok 2022

  Zawonia 4 xdjecie z wtle-1.jpeg
  Data publikacji: 07-03-2022 11:54
Wersja XML