Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy ustawowy wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jest to urzędowy formularz wprowadzony przez Ministra Rozwoju i Technologii w związku z art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1986 ).

Oznacza to, że od 3 stycznia 2022 r. wnioski o wydanie tych decyzji mogą być składane WYŁĄCZNIE na nowym formularzu.


1. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. Załączniki do wniosku:
 1. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – jeżeli jest wymagana
 2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

PDFWniosek o wydanie LCP_i_DWZ - według ustawy.pdf
DOCXWniosek o wydanie LCP_i_DWZ - według ustawy.docx


2. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 2. Załączniki do wniosku: 
 1. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – jeżeli jest wymagana
 2. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

PDFWniosek o wydanie LCP_i_DWZ - według ustawy.pdf
DOCXWniosek o wydanie LCP_i_DWZ - według ustawy.docx

DOCOświadczenie rolnika - załącznik do DWZ na zabudowę zagrodową.doc
PDFOświadczenie rolnika - załącznik do DWZ na zabudowę zagrodową.pdf


3. Wniosek o wydanie decyzji odnośnie zmiany decyzji o warunków zabudowy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji odnośnie zmiany decyzji o warunków zabudowy;
 2. Załączniki do wniosku:
 1. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o zmianę DWZ.docx
PDFWniosek o zmianę DWZ.pdf


4. Wniosek o przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, w tym:
 1. Załączniki do wniosku:
 1. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

 Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o przeniesienie DWZ.doc
PDFWniosek o przeniesienie DWZ.pdf


5. Wniosek o wydanie duplikatu/kopii decyzji o warunkach zabudowy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o warunkach zabudowy

Opłaty:

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCWniosek o duplikat DWZ.doc
PDFWniosek o duplikat DWZ.pdf
 

Wersja XML