Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w sprawie przebudowy drogi na odcinku Ludgierzowice - Rzędziszowice

23 czerwca br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Zawonia Agnieszki Wersty i Radnej Rady Gminy Zawonia, a jednocześnie Sołtysa wsi Rzędziszowice Izabelli Grzelak ze Starostą Powiatu Trzebnickiego Małgorzatą Matusiak, Przewodniczącym Rady Powiatu Trzebnickiego Robertem Adachem oraz wybranym w przetargu wykonawcą robót, jak i kierownikiem budowy. 
 
Spotkanie dotyczyło niedawno podpisanej przez Starostwo Powiatowe umowy na przebudowę drogi na odcinku Ludgierzowice-Rzędziszowice w Gminie Zawonia. Jak wiemy odcinek ten od dawna wymagał pilnego remontu, z uwagi na fatalny stan nawierzchni. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2023 r.
 
Warty podkreślenia jest fakt, że Pani Sołtys Izabella Grzelak od 2017 r. zabiegała o wykonanie tej inwestycji. Jej trud i zaangażowanie nie poszły na marne! Koszt inwestycji to kwota ponad 10 milionów złotych, z czego większość środków zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
 

 

Wersja XML