Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

KOMUNIKAT

W trosce o zapewnienie mieszkańcom gminy Zawonia ciągłości dostawy wody do celów socjalo-bytowych czym nie jest napełnianie basenów, podlewanie ogródków, terenów rekreacyjnych czy trawników, apelujemy o racjonalne i świadome wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej.

Apel kierujemy w szczególności do mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu Zawonia.

Czy wszyscy będziemy mieć wodę zależy od nas wszystkich, dlatego też kierujemy do Państwa komunikat 
o nieużywanie wody  z sieci wodociągowej do innych celów.

Wersja XML