Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Rok 2021:

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża piasku Sędzice.pdf


Obwieszczenie o wydaniu  postanowienia  o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW,  na działkach nr  46/1,  46/3 obręb Pstrzejowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa elektrowni fotowoltaicznej.pdf


Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z nowoodwierconej studni zastępczej VIz za trwale uszkodzoną studnię nr VI na ujęciu wody w Zawoni”:
PDFOgłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z nowoodwierconej studni.pdf


PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn . budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW obręb Pstrzejowice.pdf


PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na Wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z nowoodwierconej studni zastępczej VIz na ujęciu wody w Zawon.pdf


PDFObwieszenie Wójt Gminy Zawonia o zakończeniu postępowania administracyjnego i zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf


PDFObwieszczenie-zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia p.n. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (...).pdf

 

Wersja XML