Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry umów

Rejestry umów w 2022 roku:

PDFRejestr umów 2022 r. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -RGK.pdf
PDFRejestr umów 2022 r. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej -GPI.pdf
PDFRejestr umów 2022 r. Referat Organizacyjny -ORG.pdf
PDFRejestr umów 2022 r. Samodzielne stanowisko ds. informatyki, obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych -IN.pdf
PDFRejestr umów 2022 r. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej -SOW.pdf


Rejestry umów w 2021 roku:

PDFRejestr umów 2021 r. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -RGK.pdf
PDFRejestr umów 2021 r. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej -GPI.pdf
PDFRejestr umów 2021 r. Referat Organizacyjny -ORG.pdf
PDFRejestr umów 2021 r. Samodzielne stanowisko ds. informatyki, obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych -IN.pdf
PDFRejestr umów 2021 r. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej -SOW.pdf


Rejestry umów w 2020 roku:

PDFRejestr umów 2020 r. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -RGK.pdf
PDFRejestr umów 2020 r. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej -GPI.pdf
PDFRejestr umów 2020 r. Referat Organizacyjny -ORG.pdf
PDFRejestr umów 2020 r. Samodzielne stanowisko ds. informatyki, obsługi i zabezpieczenia informatycznej bazy danych -IN.pdf
PDFRejestr umów 2020 r. Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich, obrony cywilnej i spraw wojskowych i centralnej ewidencji działalności gospodarczej -SOW.pdf
 

 

Wersja XML