Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdiagnozujmy „Kocie Góry”! - ankieta

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces przygotowywania lokalnej strategii rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Kocie Góry" i wypełnienia ankiety diagnostycznej.

Wypełnienie ankiety nie powinno Państwu zająć więcej niż 10 minut. W pierwszym etapie prosimy o podzielenie się z nami opinią na temat silnych i słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń, które mogą pomóc lub przeszkodzić w jego rozwoju. Prosimy również o wskazanie największych, Państwa zdaniem, problemów i potrzeb, które wymagają rozwiązania, a także obszarów wymagających wsparcia.   

Państwa zdanie jest bardzo ważne, bo pozwoli właściwe zaplanować działania, które będą mogły być realizowane i uzyskać dofinansowanie od LGD!  Dziękujemy za poświęcony czas i Państwa wsparcie.

Ankieta - kliknij tutaj!

logo.png

ankieta Zdiagnozujmy Kocie Góry.png

Wersja XML