Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy

Rok 2022:

PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII.250.2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2022 rok.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVIII.251.2022 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.pdf
 

 

 

 

 

         

 

Wersja XML