Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe

Za rok 2021:

PDFWójt Gminy Zawonia - Agnieszka Wersta.pdf
PDFPrzewodnicząca Rady Gminy Zawonia - Grażyna Ogrodowicz-Nitka.pdf

Radni Rady Gminy Zawonia:

PDFCiosk Jan.pdf
PDFFabianowicz-Niwa Wanda.pdf
PDFGrech Katarzyna.pdf
PDFGrzelak Izabella.pdf
PDFJasik Monika.pdf
PDFJasińska-Madra Aneta.pdf
PDFJerdonek Jarosław.pdf
PDFKaleńczuka Joanna.pdf
PDFMarszałek Zdzisław.pdf
PDFMichałowski Marek.pdf
PDFOnyśko Krzysztof.pdf
PDFRadota Robert.pdf
PDFWarzecha Czesław.pdf
PDFWojtala Jolanta.pdf

Kierownicy referatów urzędu:

PDFFrania Sławomir - ustanie pełnienia funkcji Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.pdf
PDFHoffman Wojciech.pdf
PDFKaczmarek Jadwiga.pdf

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta:

PDFAndruszczak Agnieszka.pdf
PDFBuczak Agnieszka.pdf
PDFJabłońska Halina.pdf
PDFJabłońska Halina - pierwsze oświadczenie majątkowe.pdf
PDFKędra Elżbieta.pdf
PDFRajn Marlena.pdf
PDFWieczorek-Zdziarska Małgorzata.pdf


Za rok 2020:

PDFWójt Gminy Zawonia - Agnieszka Wersta.pdf
PDFPrzewodnicząca Rady Gminy Zawonia - Grażyna Ogrodowicz-Nitka.pdf

Radni Rady Gminy Zawonia:

PDFCiosk Jan.pdf
PDFFabianowicz-Niwa Wanda.pdf
PDFGrech Katarzyna.pdf
PDFGrzelak Izabella.pdf
PDFJasik Monika.pdf
PDFJasińska-Madra Aneta.pdf
PDFJerdonek Jarosław.pdf
PDFKaleńczuk Joanna.pdf
PDFMarszałek Zdzisław.pdf
PDFMichałowski Marek.pdf
PDFOnyśko Krzysztof.pdf
PDFRadota Robert.pdf
PDFWarzecha Czesław.pdf
PDFWojtala Jolanta.pdf

Kierownicy referatów urzędu:

PDFFrania Sławomir.pdf
PDFHoffman Wojciech.pdf
PDFKaczmarek Jadwiga.pdf

Kierownicy jednostek organizacyjnych:

PDFAndruszczak Agnieszka.pdf
PDFBuczak Agnieszka - stan na 31.12.2021 r..pdf
PDFBuczak Agnieszka - p.o. Dyrektora - ustanie zatrudnienia.pdf
PDFBuczak Agnieszka - Dyrektor.pdf
PDFKędra Elżbieta.pdf
PDFLenio Jadwiga - stan na 31.12.2020 r..pdf
PDFLenio Jadwiga - Kierownik - ustanie zatrudnienia.pdf
PDFLenio Jadwiga - p.o. Kierownika.pdf
PDFLenio Jadwiga - p.o. Kierownika - ustanie zatrudnienia.pdf
PDFRajn Marlena.pdf
PDFWieczorek-Zdziarska Małgorzata.pdf
 

Wersja XML