Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia indywidualne - wykaz działek na sprzedaż z obszaru gminy Zawonia

Drodzy Mieszkańcy!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, udostępniamy na naszej nowej stronie internetowej miejsce, w którym będziemy mogli na Państwa prośbę, umieszczać ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek znajdujących się na terenie Gminy Zawonia.

Warunkiem udostępnienia przez nas takiego ogłoszenia, jest wypełnienie wniosku, który znajduje się poniżej oraz przesłanie, przekazanie go do urzędu dowolnie preferowaną przez Państwa drogą (poczta tradycyjna, e-mail: , skrzynka umieszczona na parterze urzędu).

Wniosek o publikacje ogłoszenia dotyczącego działki na sprzedaż na terenie Gminy Zawonia

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o publikacje ogłoszenia dotyczącego działki na sprzedaż na terenie Gminy Zawonia;
  2. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca (właściciel działki) jest reprezentowany przez inną osobę;
  3. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;

Opłaty:
17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenia dokumentu poprzez pełnomocnika)

Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Zawonia, pl. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr konta: 33 95 9100 0420 0100 1924 4400 02 lub w kasie w budynku Urzędu Gminy Zawonia.
Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Zawonia
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
tel. 71 312 81 82, 71 312 81 93 w. 60
e-mail:

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

DOCXWniosek o umieszczenie ogłoszenia dotyczącego sprzedaży działki.docx (16,56KB)
 

 

Wersja XML