Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont rowu odwadniającego w Sędzicach

We wrześniu ogłoszono zapytanie ofertowe na remont rowu odwadniającego w Sędzicach. Jest to bardzo ważna inwestycja z uwagi na to, iż zarośnięte i zamulone rowy nie odprowadzają nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtopienia przyległych gruntów. Ponadto miejscowość Sędzice położona jest na skraju Wzgórz Trzebnickich co powoduje, że drogą oraz rowami podczas ulewy płynie duża ilość wody. Teraz większość tej wody zostanie przejęta przez pogłębiony i wyremontowany rów.

Zakres robót na kwotę 144 440,56 zł obejmował prace polegające na m.in.: odmuleniu, odtworzeniu i wzmocnieniu koryta rowu wraz z profilowaniem i zabezpieczeniem skarp oraz na remoncie i przebudowie nieprawidłowych  przepustów rurowych  pod zjazdami do posesji. Odcinek objęty pracami odejmował długość ok. 401 m. Prace wykonał Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp z Czeszowa, który złożył najlepszą ofertę.

Jesienno-zimowa aura sprzyja podtopieniom, tym bardziej powinniśmy mieć to na uwadze, w celu ochrony naszego mienia oraz bezpieczeństwa, a zgodnie z obowiązującymi przepisami - o rów dba osoba, która „ma korzyść z niego”, czyli właściciel posesji, przy której rów jest położony.

Na zdjęciu widać wykopany rów melioracyjny w miejscowości Sędzice

Wersja XML