Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Transport nieczystości ciekłych - zezwolenia

EWIDENCJA

zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zawonia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie G miny Zawonia art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

 1. „BILU” s.c. Grzegorz Gierczak, Łukasz Gierczak
  55-100 Trzebnica, Szczytkowice 17,
  REGON: 022121554, NIP: 915 179 07 37
   
 2. PHU EKO AGRO Łukasz Kulka
  55- 106 Zawonia, Złotów 46
  NIP: 915 158 59 48
   
 3. FHU „FACH MET” Krzysztof Buczek
  55-096 Mirków, Siedlec, ul. Orzechowa 31
  NIP: 896 127 32 17
   
 4. „SMOLAK” Usługi Asenizacyjne, Czesław Smolak
  55-106 Zawonia, Czeszów, ul. Marii Konopnickiej 29,
  REGON: 932559711, NIP: 915 127 13 68
   
 5. Sławomir Stradowski
  55-096 Mirków, Domaszczyn, ul. Różana 23
  REGON: 930619389, NIP: 911 001 37 64
   
 6. Usługi Transportowe Wiesław Jaworowski
  55-100 Trzebnica, Szczytkowice 92
  REGON: 931085613, NIP: 915 108 52 46
   
 7. Przemysław Mularski
  55-106 Zawonia, ul. Kasztanowa 8
  NIP: 915 145 49 85
   
 8. WUKO SERWIS S.C. Mariusz Dłubek, Krzysztof Ilba
  Czeszów, ul. Kasztanowa 9b, 55-106 Zawonia
   
 9. WC SERWIS sp. z o. o., sp. k.
  41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2
   
 10. AURI EKO” sp. z o.o.,
  ul. Radosna 9, 55-200 Oława
Wersja XML