Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zakresie działalności Urzędu Gminy Zawonia - tekst do odczytu maszynowego

Urząd Gminy Zawonia

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi obecnie Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Westa.

Urząd Gminy Zawonia zajmuje się:

Jak się skontaktować z Urzędem Gminy Zawonia

adres: ulica Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 82 lub 71 310 43 50

e-mail:

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Gminy Zawonia jest otwarty:

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

Informacja dla osób niedowidzących lub niewidomych

PDFInformacja o zakresie działalności Urzędu Gminy Zawonia - tekst do odczytu maszynowego aktualizacja z dnia 16 lutego 2023 r.pdf (126,87KB)
 

Wersja XML