Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jeśli zauważyłeś padłe dzikie ptaki, poinformuj Powiatową Inspekcję Weterynaryjną - aktualności

Aktualności:

  1. Ognisko nr 28 - stwierdzono w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 19 011 gęsi reprodukcyjnych, położonym w miejscowości Ozorowice w gminie Wisznia Mała, powiat trzebnicki, woj. dolnośląskie,

  2. 20 ognisko stwierdzono w gospodarstwie niekomercyjnym utrzymującym 260 sztuk drobiu (gęsi, kaczki, kury), zlokalizowanym w m. Złotnik, w gm. Żary, pow. żarski, woj. lubuskie.

  3. 21 ognisko stwierdzono w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 10 677 kur niosek w m. Kiełpiny, w gm. Siedlec, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie.

W związku z rekomendacjami Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 04 lutego 2021 r. dotyczącymi HPAI ( wysoce zjadliwej grypy ptaków), uprzejmie prosimy, o informowanie właściwych dla miejsca znaleziska (obserwacji) powiatowych lekarzy weterynarii dot. padłych ptaków.
Powyższe informowanie przyczyni się do szybszego podejmowania działań przez inspekcję weterynaryjną i minimalizowania ryzyka dalszego przenoszenia choroby (w wypadku jej potwierdzenia). Co z kolei przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa hodowli ptactwa przyzagrodowego i fermowego.

Komunikat - znajdziesz TUTAJ
 

Wersja XML