Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kondolencje

Na czarnym tle widnieją zapisy: „ Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” Ks. Jan Twardowski, Z głębokim smutkiem i żalem, przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Mariusza Fedzin Zastępcy Wójta i Sekretarza 
Gminy Wisznia Mała. Wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta wraz z pracownikami Urzędu Gminy Zawonia. Po prawej stronie na białym prostokątnym pasku u góry widać krzyż a poniżej herb Gminy Zawonia.

Wersja XML