Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

78. Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

Na plakacie widnieją zapisy: Powstanie w Getcie Warszawskim, 78. Rocznica, 19 kwietnia 1943 roku, Gmina Zawonia. W dolnym lewym rogu znajduje się żółty żonkil - symbol powstania a po prawej stronie żółty herb gminny. Tło plakatu jest ciemne, widać na nim sylwetkę osoby.

Powstanie w getcie warszawskim – zbrojne wystąpienie żydowskich podziemnych formacji zbrojnych na terenie warszawskiego getta od 19 kwietnia do 16 maja 1943.

Powstanie było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom, jak również pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej przez Rzeszę Europie. Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach realizowanego przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów.

Źródło - KLIKNIJ TUTAJ

Wersja XML