Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

8 Maja - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Na plakacie widnieją napisy: Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, 8 Maja, "Jedynym pośrednikiem między pisarzem i nieznanym czytelnikiem jest książka, a powiernikiem tajemnych wzruszeń,
zachwytów lub sprzeciwów najczęściej bibliotekarz". Józef Korpała, Gmina Zawonia. Na plakacie widać: otwartą książkę, a na niej psa, dziewczynkę z czerwonym parasolem, zieloną trawę. Po lewej stronie książki stoi kubek, a po prawej leży pióro.

Z okazji Dnia Bibliotekarza życzymy wszystkim Pracownikom Biblioteki niegasnącego entuzjazmu i kreatywnych działań w propagowaniu czytelnictwa.  Wasz wkład w upowszechnianie wiedzy i kultury jest nieoceniony, dlatego jeszcze raz dziękujemy i składamy Wam najlepsze życzenia - satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wersja XML