Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021

PDFProtokół postępowania w trybie zapytania ofertowego na „Remont cząstkowy mieszanką mineralno-bitumiczną na drogach gminnych na terenie Gminy Zawonia w roku 2021”.pdf


DOCWzór_umowy.doc
DOCZałącznik_nr_1 Formularz oferty.doc
DOCZałącznik_nr_1.1 Formularz cenowy.doc
DOCZałącznik_nr_2_Szczegółowe_Specyfikacje_Techniczne.doc
DOCZapytanie_ofertowe_remonty_cząstkowe_2021.doc
 

Wersja XML