Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Zawonia rozpoczęła proces opracowywania Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

10 czerwca na Sali Widowisk odbyły się warsztaty strategiczne, podczas których Zespół ds. Opracowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027 wypracował założenia, na które składały się: misja, wizja, cele i działania strategiczne do powyższej Strategii.

Kolejnym etapem prac nad strategią będzie stworzenie projektu dokumentu oraz konsultacje społeczne.

Zapraszamy do fotorelacji!

 

 

Wersja XML