Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wycofanie uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nudy 2021”

Informacja dotycząca wycofania oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nudy”. 

Gmina Zawonia informuje, że wstrzymała procedurę przyznania dotacji w trybie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wakacje bez nudy”.

Oferta została złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Czeszów dnia 17.06.2021 r. w Urzędzie Gminy Zawonia i opublikowana na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zawonia.                                                              

Uzasadnienie         
Dnia 22.06.2021r. Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów złożył w Urzędzie Gminy Zawonia wniosek o wycofanie swojej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wakacje bez nudy”.

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nudy 2021”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nudy 2021”

W dniu 17 czerwca 2021 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Zawonia oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Czeszów na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nudy 2021”.

Złożoną ofertę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zawonia.pl w dniu 18 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r.:

PDFUproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „Wakacje bez nudy 2021”.pdf

 • Rok 2021

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 18-06-2021 12:26
Wersja XML