Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Webinar "Pomoc w rolnictwie"

Webinar dedykowany dla Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r.  na platformie Teams. Tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:

KOWR:

NFOŚiGW:

KRUS:

Grupa Azoty:

Link do połączenia zostanie opublikowany na naszej stronie www.arimr.gov.pl oraz na profilu FB.

W razie jakichlowiek pytań prosimy o kontakt z Biurami Powiatowymi  71 394-86-11 - Pani Barbara Mieszkalska Kierownik Biura Powiatowego lub  naszym Oddziałem Regionalnym – z Panią Justryną Borysewicz pod numerem tel: 71-364-71-18 wewn. 62118

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML