Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w Zawoni

W skład komisji wchodzą:

1. Pani Grażyna Pyrzyńska - Przewodnicząca Komisji;
2. Pani Małgorzata Bartczak - Wiceprzewodnicząca Komisji;
3. Pani Wanda Fabianowicz-Niwa - Członek Komisji;
4. Pani Ludmiła Zagajewska - Członek Komisji.

Posiedzenie Komisji odbywa się w każdy drugi wtorek miesiąca.

UWAGA! W miesiącu wrześniu 2022 r. posiedzenie odbędzie się w trzeci wtorek miesiąca tj. dnia 20.09.2022 r.

Kontakt do Gminnej Komisji poprzez pracownika Urzędu Gminy Zawonia: tel.: 71 312 81 93 lub 71 312 81 82 wew. 55.                             

 

Wersja XML