Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje i projekty unijne

Gmina Zawonia przystąpiła do realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawoni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Zawoni oraz redukcja emisji CO2 i pyłów PM10 i PM2.5 poprzez podjęcie kompleksowych działań termomodernizacyjnych, wdrożenie odnawialnych źródeł energii oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych. Cele szczegółowe projektu to: 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

Okres realizacji projektu zaplanowano od marca 2021 r. do czerwiec 2023 r.

Wartość projektu wynosi 3 376 746,41 zł, z czego wkład EFRR stanowi 2 870 234,45 zł.

Logo


W ramach realizacji zadania zleconego pn. Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2021–2025 Edycja 2022, Gmina Zawonia utworzy Klub Seniora +.

Łączny koszt inwestycji wyniesie: 204 598 00 zł. Wartość dofinansowania: 163 020,80 zł.

Planowana inwestycja zakłada zakup wyposażenia: mebli, urządzeń AGD, sprzętu RTV, sprzętu elektronicznego, sprzętu do ćwiczeń, sprzętu nagłośnieniowego.
Seniorzy będą mogli skorzystać z:

Klub Senior+ zostanie otwarty w 2023 r. i będzie funkcjonował w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni.

Bezpośrednimi adresatami zadania będzie grupa 15 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu Gminy Zawonia.

Projekt realizowany jest z Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, Edycja 2022, Moduł I - Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+.

PDFGmina Zawonia - Senior + (138,12KB)
Gmina Zawonia - Klub Seniora


Gmina Zawonia uzyskała dofinansowanie na sprzęt komputerowy (laptopy) w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zaakceptowano 118 wniosków. Kwota dofinansowania na zakup 1 szt. komputera wyniosła 2.500,00 zł.

Projekt miał za zadanie wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego umożliwiającego pracę zdalną.

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich okazała się nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło niekorzystanie na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawiał sobie za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Całkowita wartość projektu wyniosła 300.617,00 zł.

Logo


Remont sali widowiskowej przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni

W ramach funduszu solidarnościowego Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska udzieliła Gminie Zawonia dotacji w wysokości 75 tysięcy złotych, na remont sali widowiskowej przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni. Dzięki wsparciu możliwa była realizacja zaplanowanych celów, w tym wykonanie m.in.:

Całkowita wartość zadania wyniosła 989.214,80 zł.

Wersja XML